De Technische Stad bemiddelt professionals in de vakgebieden Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ons netwerk van opdrachtgevers strekt zich uit van kleine lokale spelers tot grote internationaal opererende organisaties, overheden, adviesbureaus en aannemers.

Infrastructuur

Onze infrastructuur is essentieel voor onze leefbaarheid, bereikbaarheid en economische groei. Hoe houden we het netwerk van wegen, watergangen, kunstwerken, ondergrondse verbindingen in stand en betaalbaar en hoe zetten we de techniek in om infrastructuur optimaal te benutten? De Technische Stad staat in verbinding met professionals die complexe infrastructuur ontwerpen, begeleiden en realiseren.

Ruimtelijke Ontwikkeling

We eisen steeds meer van de fysieke leefomgeving waarin we leven: we zien steden, dorpen, natuur en platteland veranderen. Deze veranderingen vragen om nieuwe oplossingen. De Technische Stad staat in verbinding met professionals die thuis zijn in het ruimtelijk ontwikkelen met oog voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Milieu

Een goed milieu betekent wonen en werken in een leefomgeving die gezond, schoon en veilig is. Bedrijven en overheden erkennen meer dan ooit dat het belangrijk is de zorg voor het milieu mee te nemen in hun beslissingen. De Technische Stad staat in contact met professionals die overheden en bedrijfsleven helpen met de antwoorden van nu en morgen op het gebied van veiligheid, bodem- en milieuvraagstukken.